{ เข้าสู่เว็บไซต์ }

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180  โทร.0-4321-1384
เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.00 น ปิดทำการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์