Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
11
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
228
เดือนที่แล้ว
1,135
ปีนี้
7,043
ปีที่แล้ว
16,171


ลักษณะสังคม


การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนใน ต.กุดเพียขอม

- โรงเรียนมัธยมศึกษา               -         แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา                -         แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน     7        แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 1        แห่ง

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย ตำบลกุดเพียขอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย มีจำนวนเด็ก   50  คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 8  แห่ง ดังนี้
วัดใน ต.กุดเพียขอม

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  1        แห่ง 
1. ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ         -         แห่ง
- สถานีดับเพลิง         -         แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99 %