Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
49
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,033
เดือนที่แล้ว
1,994
ปีนี้
7,928
ปีที่แล้ว
18,470


ลักษณะสังคม


การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนใน ต.กุดเพียขอม

- โรงเรียนมัธยมศึกษา               -         แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา                -         แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน     7        แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 1        แห่ง

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย ตำบลกุดเพียขอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย มีจำนวนเด็ก   50  คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 8  แห่ง ดังนี้
วัดใน ต.กุดเพียขอม

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  1        แห่ง 
1. ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ         -         แห่ง
- สถานีดับเพลิง         -         แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99 %