อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
58
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793


ข้อมูลหมู่บ้าน


ปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านได้แก่
         

 
หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม
หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า
หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก
หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์