Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
30
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,882
เดือนที่แล้ว
1,741
ปีนี้
13,434
ปีที่แล้ว
16,171


โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านหญ้เครือ


        วันที่ 6 มีนาคม 2562. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน ระดับชั้น ป.4 - ป.6. โดยทีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ท่านวชิระ วรแสน เป็นประธานในพิธีเปิดดการฝึกอบรม ร่วมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ท่านเสถียร พานะ ท่านรองประธานสภาฯ และคณะครูอาจารย์


โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านหญ้เครือ


      โพสเมื่อ : วันที่ 12-03-2019 เวลา 10:48 น.