Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
72
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,610
เดือนที่แล้ว
1,741
ปีนี้
13,162
ปีที่แล้ว
16,171


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ


        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ท่านประเวช ศรีวงษ์ เป็นประธาน มีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกุดเพียขอมเข้าร่วมอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาของชาวพุทธ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ


      โพสเมื่อ : วันที่ 29-04-2020 เวลา 16:35 น.