Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
30
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,882
เดือนที่แล้ว
1,741
ปีนี้
13,434
ปีที่แล้ว
16,171


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย


        วันที่ 4 กันยายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัยที่ติดอยู่กลางเกาะลำห้วยหนองเอี่ยน บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือตำบลกุดเพียขอม ประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟจำนวน 2 เครื่องเครื่องเลื่อยยนต์ 2 เครื่องและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เสร็จสิ้นภารกิจ 12.09 น


 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อพยพขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย


      โพสเมื่อ : วันที่ 30-04-2020 เวลา 11:12 น.