Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
31
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,882
เดือนที่แล้ว
1,741
ปีนี้
13,434
ปีที่แล้ว
16,171


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น


        วันที่ 5 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ท่านประเวช ศรีวงษ์ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่นและท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ที่นำคณะมาแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคและบริโภคเสื้อผ้า น้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยและพายุ..ในพื้นที่ตำบลกุดเพียขอม จำนวน 30 ราย ทำให้ผู้ประสบความเดือร้อนได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น..ในการดำรงชีพต่อไป..


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น


      โพสเมื่อ : วันที่ 30-04-2020 เวลา 11:18 น.