Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
72
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,610
เดือนที่แล้ว
1,741
ปีนี้
13,162
ปีที่แล้ว
16,171


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว


        วันที่ 3 ตุลาคม 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยท่านประเวช ศรีวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม มอบหมายให้ท่านรองนายกพีระพล นาที และท่านรองนายกวชิระ วรแสน นำกำลังพลเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม จัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว ตามมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว มยผ. 2301 - 56 เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาในเขตชุมชนได้ชะลอความเร็วในจุดเสี่ยงตามสี่แยกต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน..ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม ตำบลกุดเพียขอม


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว


      โพสเมื่อ : วันที่ 30-04-2020 เวลา 11:59 น.