Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
89
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
1,790
เดือนที่แล้ว
2,466
ปีนี้
13,284
ปีที่แล้ว
18,470


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมรับมอบเกียรติบัตรทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล


        วันที่ 31 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ท่านประเวช ศรีวงษ์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น และรับมอบเกียรติบัตรทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบลหรือหน่วยงาน (RTI Team) ระดับเขต ปี 2562 "ระดับดีเยี่ยม (Advanced) " ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมรับมอบเกียรติบัตรทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมรับมอบเกียรติบัตรทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมรับมอบเกียรติบัตรทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมรับมอบเกียรติบัตรทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล


      โพสเมื่อ : วันที่ 30-04-2020 เวลา 12:29 น.