Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
90
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
1,790
เดือนที่แล้ว
2,466
ปีนี้
13,284
ปีที่แล้ว
18,470


คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ


        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม มีคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน รายนายวิสิฐ โคตะนิวงษ์ อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม ตำบลกุดเพียขอม เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จากการตรวจสอบพบผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ป่วยติดเตียงและพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ต้องให้ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือและต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆทำให้เกิดความเดือดร้อนมาก คณะกรรมการฯจึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป..


คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ


      โพสเมื่อ : วันที่ 30-04-2020 เวลา 12:33 น.