Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
73
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
2,187
เดือนที่แล้ว
3,482
ปีนี้
22,991
ปีที่แล้ว
18,470


อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน


        วันที่ 26 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ร่วมกับฝ่ายปกครองหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ และประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2563. ตามนโยบายของท่านนายอำเภอชนบท ที่ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา โดยในกิจกรรมได้ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน พร้อมทาสีลูกระนาดชะลอความเร็วตามจุดทางร่วมทางแยกในเขตชุมชนให้เห็นเด่นชัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุ


อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน

อบต.กุดเพียขอมร่วมกับฝ่ายปกครองและสถานศึกษา ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนน


      โพสเมื่อ : วันที่ 30-04-2020 เวลา 14:28 น.