Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
67
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
2,187
เดือนที่แล้ว
3,482
ปีนี้
22,991
ปีที่แล้ว
18,470


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63


        วันที่ 31 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอิสาน แสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนจึงมีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าว เพราะคนอิสานเชื่อว่า แม่พระโพสพ มีอำนาจที่สามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวนา ที่บูชาเทวีแห่งข้าว ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนตำบลกุดเพียขอมที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม จึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลกุดเพียขอมและประชาชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์รับบริจาคข้าวเปลือกตามจิตศรัทธา ทุกชุมชน และนำข้าวเปลือกที่ได้รับบริจาค จะนำไปขายเพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลกุดเพียขอม เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ อปพร. ในกรณีเจ็บ ป่วย พิการ หรือเสียชีวิต หรือกิจการอื่นๆที่สมาชิกเห็นสมควรต่อไป


 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้จัดทำโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 63


      โพสเมื่อ : วันที่ 30-04-2020 เวลา 14:33 น.