Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
71
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,610
เดือนที่แล้ว
1,741
ปีนี้
13,162
ปีที่แล้ว
16,171


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น


        วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและพาหะนำโรค โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ท่านประเวช ศรีวงษ์เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม รองปลัด อบต.กุดเพียขอมรักษาราชการแทน ปลัด อบต.กุดเพียขอม ผอ.รพ.สต.กุดเพียขอม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดฯ และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ถูกร้องเรียนในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้..และไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก..


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น


      โพสเมื่อ : วันที่ 08-10-2020 เวลา 10:01 น.