Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
71
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,610
เดือนที่แล้ว
1,741
ปีนี้
13,162
ปีที่แล้ว
16,171


กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลกุดเพียขอม " กุดเพียขอม ฟันรัน 2020 ครั้งที่ 2 "


        วันที่ 26 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเพียขอม ฝ่ายปกครองตำบลกุดเพียขอม และสถานศึกษาในพื้นที่ อสม.ตำบลกุดเพียขอม จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลกุดเพียขอม " กุดเพียขอม ฟันรัน 2020 ครั้งที่ 2 " ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยมีท่านสาธารณสุขอำเภอชนบท ท่านชุวิทย์ ชำนิงาน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมท่านประเวช ศรีวงษ์ และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเพียขอม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ รวมระยะทาง 6.1 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดยมีการมอบรางวัลทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นเด็กนักเรียนชาย-หญิง รุ่นประชาชนทั่วไปชาย-หญิง และรุ่นผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวม 18 รางวัล และขอขอบคุณมูลนิธิพุทธญาณสมาคมชนบท ทีสนับสนุนบุคลากรและรถกู้ชีพคอยให้บริการนักวิ่ง..


กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลกุดเพียขอม


      โพสเมื่อ : วันที่ 08-10-2020 เวลา 10:36 น.