Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
71
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
16,512
ปีที่แล้ว
16,171


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ


        วันที่ 16 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้รับคำสั่งจากนายกประเวช ศรีวงษ์ ให้ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตันและฉีดล้างทำความสะอาดให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ เนื่องจากมีดินจำนวนมากที่ไหลไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้เวลาฝนตกมีน้ำจำนวนมากไหลมารวมกันทำให้เอ่อล้นระบายไม่ทันจึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ๖งกุดเพียขอม ขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 2  บ้านกุดเพียขอมเหนือ


      โพสเมื่อ : วันที่ 19-10-2020 เวลา 10:52 น.