Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
73
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
16,512
ปีที่แล้ว
16,171


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน


        วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ได้รับคำสั่งจากนายกประเวช ศรีวงษ์ ให้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และหญ้าที่ปกคลุมข้างทางถนนเส้นลำห้วยหนองเอี่ยน ที่ทำให้ผู้สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ..จากการบดบังการมองเห็น..ดำเนินการแล้วเสร็จ..15.00 น.


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ตัดแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนนช่วงลำห้วยหนองเอี่ยน


      โพสเมื่อ : วันที่ 22-10-2020 เวลา 10:25 น.