Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
18
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
1,984
เดือนที่แล้ว
2,706
ปีนี้
25,494
ปีที่แล้ว
18,470


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64


        วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 64


      โพสเมื่อ : วันที่ 15-09-2021 เวลา 14:47 น.