Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
19
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
1,984
เดือนที่แล้ว
2,706
ปีนี้
25,494
ปีที่แล้ว
18,470


งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19


        วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19 ณ บ้านพักอาศัยของผู้ติดเชื้อ ให้ประชาชนรับทราบ..


งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ติดตั้งแถบกันเขตอันตรายและป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19


      โพสเมื่อ : วันที่ 15-09-2021 เวลา 15:13 น.