อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
67
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,165
เดือนที่แล้ว
3,126
ปีนี้
19,078
ปีที่แล้ว
31,793


อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม


        วันที่ 18 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อชะลอความเร็วของรถที่สัญจรไปมาในชุมชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม

อบต.กุดเพียขอม ดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว ณ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า และหมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม


      โพสเมื่อ : วันที่ 21-03-2022 เวลา 15:57 น.