อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
111
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,535
เดือนที่แล้ว
3,700
ปีนี้
24,598
ปีที่แล้ว
31,793


งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย


        วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเพียขอม ร่วมกับ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย..ให้เกิดความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค


งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย

งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย


      โพสเมื่อ : วันที่ 19-07-2022 เวลา 13:14 น.