อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
59
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำบทสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือเพื่อเป็นเออกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

           ลงประกาศเมื่อ : วันที่ 14-09-2021 เวลา 15:55 น.