Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
19
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,659
เดือนที่แล้ว
1,667
ปีนี้
11,470
ปีที่แล้ว
16,171


 โครงสร้างการบริหาร


                                             
                                                 นายประเวช  ศรีวงษ์
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม


                                                                                                     นายวชิระ  วรแสน                                       นายพีระพล  นาที
                รองนายก อบต.กุดเพียขอม                          รองนายก อบต.กุดเพียขอม

                                              

 

นายสุรชาติ  เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
                                                         
                                                         นายสารนาถ  สุพรมพันธุ์
                                             รองปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม