อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
27
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
256
เดือนที่แล้ว
3,031
ปีนี้
30,098
ปีที่แล้ว
18,470


แผนผังแสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

ไม่มีคำอธิบาย


 โครงสร้างการบริหาร
                                         

 

นายสุรชาติ  เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
    เบอร์โทร.085-7537744


                                                         
                                                         นายสารนาถ  สุพรมพันธุ์
                                             รองปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
                                                          เบอร์โทร.099-0714555