Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
11
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
228
เดือนที่แล้ว
1,135
ปีนี้
7,043
ปีที่แล้ว
16,171


โครงสร้างการบริหาร


                                             
                                               นายประเวช  ศรีวงษ์
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม


                                                                                                นายวชิระ  วรแสน                                     นายพีระพล  นาที
                รองนายก อบต.กุดเพียขอม                         รองนายก อบต.กุดเพียขอม

                                              
                                          

                                                     
                                                     นายสารนาถ  สุพรมพันธุ์
                           รองปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  รักษาราชการแทน
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม