อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
63
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793

คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายพีระพล นาที
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสุรพล สินจันอัด
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายธีรศักดิ์ ติยะภา
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ พรมดี
ตำแหน่ง : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม


1