Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
40
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
522
เดือนที่แล้ว
2,472
ปีนี้
5,423
ปีที่แล้ว
18,470

สมาชิกสภา

นายสุรพล  สินจันอัด ประธานสภา อบต.กุดเพียขอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสุรพล สินจันอัด
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
นายประพันธ์ ภูสมนึก สมาชิก อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ชื่อ-สกุล : นายประพันธ์ ภูสมนึก
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายอภิชาติ นาที สมาชิก อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ นาที
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายทองล้วน  เทสี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ชื่อ-สกุล : นายทองล้วน เทสี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสมภาร พาชารี สมาชิก อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 3 ชื่อ-สกุล : นายสมภาร พาชารี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางทองอินทร์  โมรีรัตน์ สมาชิก อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 3 ชื่อ-สกุล : นางทองอินทร์ โมรีรัตน์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
ดาบตำรวจสิทธิชัย  จารีย์ สมาชิก อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 4 ชื่อ-สกุล : ดาบตำรวจสิทธิชัย จารีย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายถวิล  พาชารี สมาชิกสภา อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 4 ชื่อ-สกุล : นายถวิล พาชารี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายประนอม  หนูวงษ์ สมาชิกสภา อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 5 ชื่อ-สกุล : นายประนอม หนูวงษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางนิรัญ ภู่ทิม สมาชิกสภา อบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 7 ชื่อ-สกุล : นางนิรัญ ภู่ทิม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


1 2 Next