อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
59
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793

สมาชิกสภา

เลขานุการสภา อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสุรชาติ เพ็ญศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการสภา อบต.กุดเพียขอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายประพันธ์ ภูสมนึก
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางทองอินทร์ โมรีรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ชื่อ-สกุล : นายรัฐภูมิ สอโส
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ชื่อ-สกุล : นางสมพร งามดี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ชื่อ-สกุล : นายวุฒิชัย ลวงงาม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ชื่อ-สกุล : นางรัศมี เกิดเดช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ชื่อ-สกุล : นายนิรันดร ตรีศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


1