อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
63
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ รองปลัด อบต.กุดเพียขอม รองปลัดองค์การณ์บริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ เบอร์โทร.099-0714555
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.กุดเพียขอม
นางนิทยา ขาวภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางนิทยา ขาวภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารุณี  บรรพจันทร์  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ชื่อ-สกุล : นางวารุณี บรรพจันทร์ เบอร์โทร.090-3427201
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสุรชาติ เพ็ญศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เบอร์โทร.085-7537744
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.กุดเพียขอม


1