Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
42
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
522
เดือนที่แล้ว
2,472
ปีนี้
5,423
ปีที่แล้ว
18,470

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ รองปลัด อบต.กุดเพียขอม รองปลัดองค์การณ์บริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสารนาถ สุพรมพันธุ์
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.กุดเพียขอม
นางนิทยา ขาวภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางนิทยา ขาวภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายปราโมทย์ สาทรอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
ชื่อ-สกุล : นางวารุณี บรรพจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสารนาถ  สุพรมพันธุ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ ชื่อ-สกุล : นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานปลัด
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสุรชาติ เพ็ญศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.กุดเพียขอม


1