Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
41
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
772
ปีนี้
2,991
ปีที่แล้ว
16,171

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพรจิตร ปัจจัย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.กุดเพียเพียขอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางสาวพรจิตร ปัจจัย
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.กุดเพียขอม
จ่าเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุดเพียขอม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การณ์บริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : จ่าเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ รองปลัด อบต.กุดเพียขอม รองปลัดองค์การณ์บริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสารนาถ สุพรมพันธุ์
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.กุดเพียขอม
นางนิทยา มีโคตร หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางนิทยา มีโคตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายปราโมทย์ สาทรอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
ชื่อ-สกุล : นางวารุณี บรรพจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง


1