อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
57
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793

เจ้าหน้าที่สำนักปลัด

นาวสาวอัมรินทร์ ประทุมมา นักทรัพยากรบุคคล อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นาวสาวอัมรินทร์ ประทุมมา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววาสนา เมนะรุจิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะโยบายและแผน อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา เมนะรุจิ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.อ.อภิรัตน์  บรรณารักษ์  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ชื่อ-สกุล : ส.อ.อภิรัตน์ บรรณารักษ์
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี อ่อนศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริลักษณ์ บุตรศรี
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
หัวหน้าสำนักปลัด ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาติ ราชบุญเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดฯ


1