Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
40
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
772
ปีนี้
2,991
ปีที่แล้ว
16,171

เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง

ชื่อ-สกุล : นางวารุณี บรรพจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนีย์ นัคเรศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิกุลทอง สุทธิทักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุลัยพร พาชาลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้


1