อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
63
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,165
เดือนที่แล้ว
3,126
ปีนี้
19,078
ปีที่แล้ว
31,793

เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง

ชื่อ-สกุล : นางวารุณี บรรพจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนีย์ นัคเรศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุลัยพร พาชาลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวผกานริมล  ปัจจัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชื่อ-สกุล : นางสาวผกานริมล ปัจจัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


1