Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
40
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
772
ปีนี้
2,991
ปีที่แล้ว
16,171

เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนิทยา มีโคตร หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางนิทยา มีโคตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
ชื่อ-สกุล : นางกฤษณา ผมเพชร
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ-สกุล : นางประษรศรี ตรีศรี
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก


1