Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
13
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
1,984
เดือนที่แล้ว
2,706
ปีนี้
25,494
ปีที่แล้ว
18,470

เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนิทยา ขาภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางนิทยา ขาวภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางกฤษณา ผมเพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
ชื่อ-สกุล : นางประษรศรี ไชยเสนหาร
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิญญา  พรมจ้าย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา พรมจ้าย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


1