Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
13
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
632
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
14,732
ปีที่แล้ว
8,898


กาหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า จานวน 1 โครงการ


        http://gpk.go.th/site/media/files/rangrabainumm_4.pdf


         ลงประกาศเมื่อ : วันที่ 19-07-2019 เวลา 14:15 น.