แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ] ..........................................................................................