ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 26 ก.ค. 2566 ] ..........................................................................................