องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

เลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

โทร 043-009638

Facebook : อบต.กุดเพียขอม อำเภอชนบท

E-mail : gpk2022@kudphiakom.com
 

Website : www.gpk.go.th