องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]4
2 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 ก.พ. 2567 ]3
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง การรับยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]13
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]7
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]6
9 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ย. 2566 ]28
10 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ 9 (เพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]59
11 บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ "จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน" ปี พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]17
12 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]13
13 ประกาศรายชื่อคนพิการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]11
14 แบบรายงานการประเมินความพึงพอใจ [ 30 มิ.ย. 2566 ]27
15 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน [ 19 มิ.ย. 2566 ]15
16 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]50
17 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]16
18 ประกาศรายชื่อคนพิการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]17
19 ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม [ 19 ม.ค. 2566 ]20
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]10
21 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]18