องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายพีระพล นาที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
โทร 081-9540332


นายสุรพล สินจันอัด
นายธีรศักดิ์ ติยะภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
โทร 061-6648431
โทร 093-4531539

นายสุรศักดิ์ พรมดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
โทร  065-3471539