องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน


ผ้าไหมกุดเพียขอม/ชนบท