องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 3 พ.ย. 2566 ]14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 15 ก.ย. 2566 ]21
3 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่งรถพระยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 17 ส.ค. 2566 ]15
4 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 11 ส.ค. 2566 ]15
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 10 ส.ค. 2566 ]18
6 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 4 ส.ค. 2566 ]11
7 รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 27 ก.ค. 2566 ]12
8 ราคากลาง ร่างขอบเขตTOR ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 27 ก.ค. 2566 ]11
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 26 ก.ค. 2566 ]23
10 ประกาศ ยกเลิกประกาศเชฺิญชวนประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 26 ก.ค. 2566 ]13
11 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 21 ก.ค. 2566 ]50
12 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำห้วยหนองเอี่ยนภายในตำบลกุดเพียขอมและซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย [ 11 ก.ค. 2566 ]9
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะปละขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 11 ก.ค. 2566 ]12
14 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 10 ก.ค. 2566 ]11
15 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก [ 7 ก.ค. 2566 ]10
16 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 6 ก.ค. 2566 ]14
17 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำห้วยหนองเอี่ยนภายในตำบลกุดเพียขอม (ช่วงจากสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงสะพาน หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 6บ้านหญ้าเครือ [ 4 ก.ค. 2566 ]12
18 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลาง (แก้ไขฉบับใหม่) [ 23 มิ.ย. 2566 ]11
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 19 มิ.ย. 2566 ]11
20 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]8
21 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 9 มิ.ย. 2566 ]12
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]10
23 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร จากสวนหลวงบ้านร่องดูก ถึงนานายบุญถืก ตรีศรี หมู่ 5 บ้านร่องดูก [ 3 พ.ค. 2566 ]11
24 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายจรัญ หมู่เมืองสอง ถึงฝายน้ำล้น หมู่ 6บ้านหญ้าเครือ [ 3 พ.ค. 2566 ]10
25 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกโดยการลงหินคลุกหรือลูกรัง จากซอยบ้านนางสมจิตร พวงชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 27 ก.พ. 2566 ]13