องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]1
2 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]0
3 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]4
4 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖6 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 14 มี.ค. 2567 ]16
5 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]13
6 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]6
7 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]10
8 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]10
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]9
10 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]9
11 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]17
12 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]25
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]44
14 รายงานแสดงรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]16
15 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]72
16 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]17
17 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]22
18 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]17
19 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]16
20 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]40