องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]1
2 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]3
3 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]4
5 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]3
6 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]11
7 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]20
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]30
9 รายงานแสดงรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]11
10 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]51
11 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]11
12 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]17
13 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]12
14 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]11
15 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]26