องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า [ 28 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกและซ่อมแซมถนนดินเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย [ 28 พ.ค. 2567 ]1
3 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกและซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ [ 27 พ.ค. 2567 ]1
4 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกจากหน้าวัดเทพาภิบาลถึงตำบลเปือยใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 21 พ.ค. 2567 ]1
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการถมกลบสระโคกป่าช้า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า [ 15 พ.ค. 2567 ]1
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สำหรับรถวิ่งผ่านได้ หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก [ 29 เม.ย. 2567 ]3
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม - หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยไร่ -บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 [ 17 เม.ย. 2567 ]4
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวเสริมจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก จากหน้าศาลาประชาคมถึงบ้านนายสาคร บัวแสง [ 15 ก.พ. 2567 ]5
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรเอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย [ 13 ก.พ. 2567 ]6
10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรเอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม [ 8 ก.พ. 2567 ]7
11 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายทักษิณ ทองรักษ์ หทู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า [ 2 ก.พ. 2567 ]6
12 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกุเดพียขอม โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดวงจิตร ชื่นใจ ถึงสามแยกหมู่บ้าน [ 2 ก.พ. 2567 ]6
13 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบาง สีดา ถึงบ้านนายศักดิ์ดา แสนก่ำ [ 2 ก.พ. 2567 ]5
14 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรรอบโคกไม้เลี่ยมโดยการลงหินคลุกและซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก [ 31 ม.ค. 2567 ]6
15 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 16 ม.ค. 2567 ]9
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกทางเข้าบ่อขยะ และซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 13 ธ.ค. 2566 ]10
17 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ สายจากบ้านนางวันเพ็ญ ศรีสุภะ ถึงสามแยกบ้านนายสำรวย อัคเส [ 12 ธ.ค. 2566 ]6
18 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย สายเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน [ 12 ธ.ค. 2566 ]6
19 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ สายหน้าวัดเทพาภิบาล [ 12 ธ.ค. 2566 ]7