องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรรอบโคกไม้เลี่ยมโดยการลงหินคลุกและซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก [ 31 ม.ค. 2567 ]1
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 16 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกทางเข้าบ่อขยะ และซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 13 ธ.ค. 2566 ]4
4 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ สายจากบ้านนางวันเพ็ญ ศรีสุภะ ถึงสามแยกบ้านนายสำรวย อัคเส [ 12 ธ.ค. 2566 ]1
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย สายเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน [ 12 ธ.ค. 2566 ]1
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ สายหน้าวัดเทพาภิบาล [ 12 ธ.ค. 2566 ]1