องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]13
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]5
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]8
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินการงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]13
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]9
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]18
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]13
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]17
12 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]15
13 ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]17
14 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]25
15 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]20
16 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]24
17 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]17