องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม - หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยไร่ -บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม [ 10 มิ.ย. 2567 ]6
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม - หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยไร่ -บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม [ 13 พ.ค. 2567 ]17
3 ประกาศร่างประกวดโครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม - หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยไร่ -บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 [ 1 พ.ค. 2567 ]18
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]24
5 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 3 พ.ย. 2566 ]44
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 15 ก.ย. 2566 ]36
7 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่งรถพระยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 17 ส.ค. 2566 ]35
8 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 11 ส.ค. 2566 ]29
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ [ 10 ส.ค. 2566 ]35
10 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 4 ส.ค. 2566 ]22
11 รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 27 ก.ค. 2566 ]26
12 ราคากลาง ร่างขอบเขตTOR ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 27 ก.ค. 2566 ]32
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 26 ก.ค. 2566 ]35
14 ประกาศ ยกเลิกประกาศเชฺิญชวนประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 26 ก.ค. 2566 ]23
15 ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 21 ก.ค. 2566 ]92
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำห้วยหนองเอี่ยนภายในตำบลกุดเพียขอมและซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย [ 11 ก.ค. 2566 ]19
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะปละขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 11 ก.ค. 2566 ]23
18 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 10 ก.ค. 2566 ]21
19 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก [ 7 ก.ค. 2566 ]19
20 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 6 ก.ค. 2566 ]25
 
หน้า 1|2